Psychedelia.dk
https://psychedelia.dk/forum/

Hvad er filosofi?
https://psychedelia.dk/forum/viewtopic.php?f=12&t=12797
Side 4 af 6

Forfatter:  The Rocketmann [ 02 apr 2008 10:02 ]
Titel: 

Citat:
Kulturen er det land hvorpå vi går. Religionen er de ben hvormed vi går. Filosofien er de øjne som vi navigerer rundt på dette land med.
Det vil sige, at de ikke er ens, men begge er nødvendige for at bevæge os i vores kultur, og møde andre kulturer. For at opnå en højere sandhed er filosofien nødvendig for at finde rundt, og religionen nødvendig for at der er bevægelse overhovedet.


Jeg er ikke sikker på at jeg forstår dine metaforer helt til bunds, men jeg er umiddelbart ikke enig i at filosofi og religion er forbundet på denne måde.
Jeg vil godt medgive at enhver religion for den der tænker sin tro ud i yderste konsekvens, formentlig vil medføre filosoferen, men jeg vil mene at man uden problem kan have filosofi uden religion.

Desuden er jeg enig med Zarathustra i en videnskabelig tilgang til verden er ikke helt passer ind i systemet.
Der er vel snarere tale om selvstændige menneskelige aktiviteter som muligvis kan være forbundne, end en enkelt sammenhængende aktivitet med forskellige dele.

Forfatter:  Odden [ 02 jun 2008 08:28 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Det samme gør sig gældende her, som i "østens filosofi". Tidsmangel.
Jeg har ikke tid til at gå ordentlig i dybden med at begrebsforklare og tematisere hvad det grundliggende er i tankegangen, og videre perspektiver etc. etc. etc. Så det må desværre vente til ubestemt tid.

Forfatter:  Illusinoa [ 09 aug 2008 12:15 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Selv om jeg har interesseret mig for filosofi i et stykke tid nu, så synes jeg stadigvæk, at det er svært at finde en klar definition af begrebet. Måske ville det også krænke filosofien, hvis den blev alt for snæver. Men jeg kan da prøve at notere nogle punkter op om, hvad jeg selv forstår ved filosofi.

1: Filosofi opstår som regel ved forundring/forvirring/fortvivlelse over verden og tingenes sammenhæng. Det er jo velkendt, at alle mennesker gør sig filosofiske overvejelser på et eller andet tidspunkt i deres liv (nogle uden endda at være klar over det). Det er denne undren, der på et tidspunkt blomster op og bliver til filosofi, ved at mennesket ihærdigt forsøger at finde svar på de store spørgsmål.

2: Navnet betyder jo som sagt ''kærlighed til viden''. For mig er det også den, der gør, at filosoffen bliver ved med at forsøge at finde svar på sine spørgsmål og ikke giver op, trods at han uundgåeligt vil støde på vanskeligheder og absurditeter. Den fungerer altså som en slags drivkraft, der gør, at han bliver ved med at beskæftige sig med det.

3: Filosofi er enestående i forhold til andre videnskaber, idet den går bag om tingene og det værende i stedet for at tage det for givet. Hele vores selv- og verdensforståelse bliver sat over styr.

4: Jeg læste et eller andet sted, at enhver må finde sin egen filosofi. Det er på sin vis rigtigt nok. Selv om det nok er svært at finde på en teori, der ikke allerede er blevet lavet, så må man selv tage stilling til, hvad man finder mest troværdigt og rigtigt. Her vil folk ofte ikke være helt enige. Så filosofien påstår ikke, at tingene er ''sådan og sådan'', men den indtager en mere undersøgende og kritisk rolle i den sammenhæng.

Forfatter:  Edward Coke [ 16 aug 2008 17:37 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Det største problem ved filosofi er at det mangler humor. God comedy er en blanding af humor og filosofi. For mig at se så er humor filosofi. Når noget er sjovt er det fordi 2 tankeretninger/betydninger støder sammen. Den der fortæller joken er en slags bombetekniker der udfører en kontrolleret sprængning i folks hoveder(pointen). Vores hjerner kan ikke kapere flere betydninger på en gang. Den opbyggede spænding forløses i latter. De fleste synes folk der griner af deres egne jokes er dumme, for de vidste jo godt at sammenstøddet ville ske. Hvis en person vidste at en fuld idiot ville køre en cyklist ned, og personen lader som ingen ting og spiller overrasket når det sker, ville vi jo også synes vedkommende var en nar.

Her er noget god psykedelisk inspireret comedy/filosofi: http://video.google.com/videoplay?docid ... 4317976814

og så skal vi også lige huske, som det bliver påpeget, at sproget danner rammerne for tænkningen. Ideer og tanker bliver formuleret i ord. Derfor kan en undersøgelse af sproget godt kvalificere som filosofi.

Forfatter:  Zarathustra [ 18 aug 2008 22:17 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Halugenlampe skrev:
Det største problem ved filosofi er at det mangler humor. God comedy er en blanding af humor og filosofi. For mig at se så er humor filosofi. Når noget er sjovt er det fordi 2 tankeretninger/betydninger støder sammen. Den der fortæller joken er en slags bombetekniker der udfører en kontrolleret sprængning i folks hoveder(pointen). Vores hjerner kan ikke kapere flere betydninger på en gang. Den opbyggede spænding forløses i latter. De fleste synes folk der griner af deres egne jokes er dumme, for de vidste jo godt at sammenstøddet ville ske. Hvis en person vidste at en fuld idiot ville køre en cyklist ned, og personen lader som ingen ting og spiller overrasket når det sker, ville vi jo også synes vedkommende var en nar.

Her er noget god psykedelisk inspireret comedy/filosofi: http://video.google.com/videoplay?docid ... 4317976814


og så skal vi også lige huske, som det bliver påpeget, at sproget danner rammerne for tænkningen. Ideer og tanker bliver formuleret i ord. Derfor kan en undersøgelse af sproget godt kvalificere som filosofi.


Jeg giver dig langt hen ad vejen ret i, at sproget danner rammen for tænkningen - det vil du også kunne læse i mine ovenstående indlæg.

Jeg giver dig derfor også ret i, at filosofi skal "udfordre" sproget og skubbe/forskyde det, så nye ting bliver mulige at blive tænkt.
Det er nok derfor så mange filosoffer går amok i selvkonstrueret begrebs-onani, og derfor meget nyere filosofi er sprog-filosofi.

Jeg mener (som jeg har skrevet mange gange før) at god poesi kan komme meget tæt på filosofi, da det er den største udfordring af sproget.
Poesi er nye ord og sætninger der er overmættede af betydning/mening.
Noget af det bedste og mest filosofiske poesi er efter min mening Søren Ulrik Thomsen - prøv at læse ham og gå til et par af hans digtoplæsninger.

Jeg giver dig ret i dine tanker om humoren som en måde at "sige ulogiske ting" eller prøve at videregive tanker der trodser normal rationalitet og sprogbrug.
Jeg synes f.ex. "Casper og Mandril-aftalen" er ret bevidstheds-udvidende og næsten kan ses som en slags skjult samfunds-oprør, det det i så ekstrem grad udfordrer den "normale" kedelige fåre-rationalitet som folk går rundt med. Eller Mitch Hedbergs standup-shows der virkelig rummer nogle sproglige perler hvor han ved at sige ting på en lidt "forkert" måde rammer virkeligheden ekstremt godt.
Jeg vil dog ikke sige at "humor er filosofi", da dette enten er at udvande begrebet "filosofi" til et paraply-begreb der dækker alting eller er at ændre begrebet til at rumme nogle ting det ikke bør, og udelukke nogle ting det bør rumme.

Filosofi er (også) komplicerede tanke-strukturer og systemer.

Jeg havde forleden en veninde på besøg der skal være instruktor i faget "Idé-historie" på en samfunds-videnskabelig uddannelse. Deres pensum indeholder sådan ca. 20 sider Platon og 20 sider Aristoteles. Jeg sagde til hende, at hvis man læste så lidt af dem kunne man lige så godt helt lade være med at læse det. For filosofi er SÅ meget mere end hurtige catch-frases ("Jeg tænker, derfor er jeg"... "vi er fordømt til frihed"... find selv på 3 mere) og ting der kan sættes ind i pæne skemaer... hun viste mig forresten senere sådan nogle pæne, kvadratiske skemaer med 4 felter hvor alt lå fuldstændig indenfor rammerne af en af de 4 firkanter.
Filosofi (når man læser værkerne og dyrker det) er utrolig kompliceret og nuanceret og der kommer et element af fortolkning og tekst-forståelse ind i det.
For at kunne skubbe sproget mest muligt og opnå helt det rigtige, må man gøre det avanceret og ikke bare hamre løs på det (Nietzsche er vist den eneste der har haft held med at "filosofere med hammeren"). Men dermed åbner man også op for misforståelser, fortolknings-vanskeligheder og derudover problemer med oversættelser, eller begreber der ændrer betydning som sproget udvikler sig.

... håber du forstår hvad jeg mener og vil tænke lidt over det. Glæder mig til et svar.

Forfatter:  Zarathustra [ 20 aug 2008 22:43 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Jeg har slettet 4-5 indlæg der ikke bidrog med noget som helst og tilsmudsede den ellers gode debat.

Forfatter:  Lecabra [ 25 nov 2009 13:16 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Ja det er klart at filosfi er nuanceret og ikke høre til i fire kasser, men lige så vel som man kan bruge ord til at beskrive det metafysiske så kan man vel også bruge modeller, tegninger og matematik. Så kan man da om man vil lave et skema over filosofi, som et værktøj til at filosofere ud fra. Jeg siger den ene metode er bedre end den anden, men det er ikke nødvendigvis problematisk at gøre sådan.

Forfatter:  Tessaract [ 16 sep 2010 13:56 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Filosofi er for mig, den samme proces som når fisk bliver til en stime.. eller fugle bliver til flok

Altså en form for kompleksitets teori baseret på fremkomst ( emergent ) orden ud af kaos etc.. man synteser måder og metoder at tænke på, som man har i forvejen, og skaber derved nye tankesystemer/mønstre, som man ikke var klar over før eksisterede ..

Forfatter:  Zarathustra [ 20 sep 2010 04:51 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Tessaract skrev:
Filosofi er for mig, den samme proces som når fisk bliver til en stime.. eller fugle bliver til flok

Altså en form for kompleksitets teori baseret på fremkomst ( emergent ) orden ud af kaos etc.. man synteser måder og metoder at tænke på, som man har i forvejen, og skaber derved nye tankesystemer/mønstre, som man ikke var klar over før eksisterede ..


Du må vist lige uddybe om fiskene og fuglene i stimerne i din metafor (symbol?) er TANKER i det enkelte individ, som ordnes og sammensættes til et system...

... eller om det f.ex. er "adskilte" tanker i forskellige individer, der på tværs af individerne danner systemer og teorier?

Eller noget tredje?

....

Mit eget syn på filosofi er, at der måske er store tendenser til teori-bygning og "løsnings-forsøg". Men disse teorier og forsøg på svar opstår først og fremmest fordi filosofferne evner at stille spørgsmål og tvivle på dét som alle andre tager for givet.

For mig at se er disse to aspekter af filosofien i konstant samspil gennem filosofi-historien: Kritikken/spørgsmålene/problemerne og så Svarene/teorierne/systemerne.

Jeg har læst, at man i matematikkens historie skelner de store matematikere mellem "problem-opdagere" og "teori-byggere".
Nogle af de store matematikere var dem, der opdagede, at tingene ikke var så lette og ligetil som man før troede, og at der var plads til nye og mere komplekse teorier... mens andre så var dem, der kom og besvarede "udfordringerne" og løste problemer, lavede beviser og udbyggede teorier.

- jeg synes (for tiden) nogenlunde samme synsvinkel kan bruges på filosofien. Selvom jeg dog tror at filosofferne rummer mere af begge ting, og ikke er så splittede i deres arbejde og stil som matematikerne.

Forfatter:  ErkendelsensDøre [ 04 okt 2010 15:11 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Jeg læste de første par kommentarer og stoppede så der. Jeg synes det virker en smule latterligt at diskutere hvad filosofi er. Du summer det jo ret godt op i det første indlæg.

Filos = søgen, Sofia = viden.
Dvs. søgen efter viden.
Og det er kort og godt alt hvad filosofien er, uden at diskutere det meget yderligere. Du bliver selvfølgelig nødt til at bruge nogle regler som f.eks. logik (men nok kun relativt siden mennesker ikke kan begribe alt). F.eks. et udsagn som "jeg tror påskeharen i virkeligheden er en alien der prøver at overtage vores hjerner" er vel ikke filosofi siden det på ingen måder er underbygget. Men derfor kan sådan nogle ikke eksisterende ting stadig filosoferes over som metaforer for noget andet, bare ikke som en afspejling af virkeligheden.

Ok det var sikkert det dummeste indlæg i denne tråd. Jeg føler jeg burde sidde og tænke længere over det, men det magter jeg sgu ikke i skrivende stund. :D Men jeg synes nu stadig filosofi er opsummeret af utrykket "at søge efter viden" - på hvilken måde er vel relativt ligegyldigt, så længe du bruger regler hvis du forsøger at beskrive virkeligheden.

Forfatter:  HrKnudsen [ 04 okt 2010 15:26 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Viden og sandhed, er vel hvad man selv gør det til. Men i sidste ende, må vi alle gribe til troen. Selv videnskabsmænd og filosoffer, sågar ateister. Jeg synes at folk der gør nar af og/eller griner af religiøse, selv er meget latterlige.

Hvorfor er der så stor forskel på at tro på gud, end at tro på en maskine? Nogen vælger at tro på at gud har skabt alt, og nogen vælger at tro på at en explosion har skabt alt.
Uanset hvad man vælger at tro på, vil man aldrig få svar på alle sine spørgsmål.

Forfatter:  ErkendelsensDøre [ 04 okt 2010 15:48 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Jeg er ikke enig i at alle må gribe til troen. Overordnet synes jeg vi har brug for en jeg-ved-ikke-logik som basis. Folk der tror fuldt og fast på noget er jo mentalt handicappede.
Derfor er folk der f.eks. tror på Gud jo mentalt handicappede, for det er et meget indsnævret trossystem. De bliver nødt til at afvise fakta og indrette al ny information indunder deres trossystem. Det har de selvfølgelig også ret til. Men grunden til at jeg f.eks. tager skarp afstand til religion på den måde - og kan latterliggøre dem for at overbevise mig selv om at jeg er bedre :) - er mere skuffelsen over at dem der vælger at tro på sådan noget jo er med til at føre vores art langt tilbage evolutionsmæssigt, og dermed bliver vores allesammens velbefindene forringet.

As for da Big Bang goes, så er det jo bare en teori, som i modsætning til organiseret religion er underbygget af undersøgelser foretaget af teoretiske fysikere. Det er jo ikke bare noget man har fundet på. Så man kan vælge at synes at Big Bang lyder ret sansynligt udfra den viden vi har nu, uden at gribe til tro.

Her er et citat fra en eller anden jeg ikke kan huske:
"The opposite of the religious fanatic is not the fanatic atheist, but the gently cynic who cares not whether or not God exists".

Forfatter:  Imp [ 04 okt 2010 15:51 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

HrKnudsen skrev:
Viden og sandhed, er vel hvad man selv gør det til. Men i sidste ende, må vi alle gribe til troen. Selv videnskabsmænd og filosoffer, sågar ateister. Jeg synes at folk der gør nar af og/eller griner af religiøse, selv er meget latterlige.

Hvorfor er der så stor forskel på at tro på gud, end at tro på en maskine? Nogen vælger at tro på at gud har skabt alt, og nogen vælger at tro på at en explosion har skabt alt.
Uanset hvad man vælger at tro på, vil man aldrig få svar på alle sine spørgsmål.


Jeg er overvejende enig med dig i, at videnskab også er en tro som så meget andet. Men jeg synes stadig, det gir langt mere mening at sværge til videnskaben. Når vi investerer i forskning fremmer vi udviklingen af ting, der faktisk er brugbare. Livsvigtigt udstyr til hospitalerne, medicin, bedre transport, computere, kommunikation. Altsammen ting som mere eller mindre er opfundet gennem videnskab. Der er i det mindste håndfaste beviser på noget, der faktisk fungerer og kan bruges. Og hvad giver religion os idag? Død og ødelæggelse.

Forfatter:  HrKnudsen [ 04 okt 2010 17:24 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Imp skrev:
HrKnudsen skrev:
Viden og sandhed, er vel hvad man selv gør det til. Men i sidste ende, må vi alle gribe til troen. Selv videnskabsmænd og filosoffer, sågar ateister. Jeg synes at folk der gør nar af og/eller griner af religiøse, selv er meget latterlige.

Hvorfor er der så stor forskel på at tro på gud, end at tro på en maskine? Nogen vælger at tro på at gud har skabt alt, og nogen vælger at tro på at en explosion har skabt alt.
Uanset hvad man vælger at tro på, vil man aldrig få svar på alle sine spørgsmål.


Jeg er overvejende enig med dig i, at videnskab også er en tro som så meget andet. Men jeg synes stadig, det gir langt mere mening at sværge til videnskaben. Når vi investerer i forskning fremmer vi udviklingen af ting, der faktisk er brugbare. Livsvigtigt udstyr til hospitalerne, medicin, bedre transport, computere, kommunikation. Altsammen ting som mere eller mindre er opfundet gennem videnskab. Der er i det mindste håndfaste beviser på noget, der faktisk fungerer og kan bruges. Og hvad giver religion os idag? Død og ødelæggelse.

Enig. Men troen på en religion, eliminerer ikke troen på medicin eller elektronik.
Du har ret i, at religion ikke giver os lige så meget, som videnskab gør, i dagens danmark. Men kig tilbage i historien, der var religion uhyre nyttigt.
Videnskaben gav os ikke kun rigtige svar. Men det er kun de rigtige svar vi hører om i historien. Mange sørejsende, sejlede efter stjerner, som skulle lede dem på rette kurs, men endte med døden. Mange kemikere, havde opfundet diverse fantastiske medicinske vidunder, som kunne kurere alle mulige ting, men endte med utallige døde og syge. Ikke det er ikke kun langt tilbage i tiden. Det er jo også videnskaben, som har givet os atombomben.

Håber at du kan se min pointe. Begge dele har sine ulemper. At sige religion kun giver død og ødelæggelse er blasfemi! Ej. ;)

Forfatter:  ErkendelsensDøre [ 04 okt 2010 18:24 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Religion eliminerer f.eks. evolutionsteorien. Flere amerikanske politikere tror ikke på evolution!! :D George Bush var f.eks. "not decided". Tænk lige over det.
Og hvad har religion givet der var godt i historien udover åndelig støtte til ikke-særligt-udviklede-sind?
De gav alt de kunne komme i nærheden af en overnaturlig betydning. Var du syg var du besat af djævlen osv. Det har
givet en åndelig støttepæl, og det har været godt! Problemet er bare at i den tid vi lever i nu har vi ikke længere brug for religion med den viden vi har. Det er ikke længere relevant. Den eneste grund til at det stadig findes er pga. indoktrinering af børn, og at de fleste mennesker ikke benægter det, selvom de ikke tror på det (og de fleste religiøse tror ikke i virkeligheden på det. De føler bare de bør fordi det er så alment udbredt og det virker som om der ikke er noget alternativ). Folk der siger at 'de véd Gud eksisterer for de kan mærke ham', kan jo i virkeligheden bare mærke dem selv og energien i Universet, og dét i sig selv er rigeligt spirituelt! Men religion udnytter det, og det synes jeg ikke er fedt. De ville have meget bedre sind uden religion i min mening.
Og de fundamentalistiske der virkelig tror at de bliver overvåget af en mand i himlen hvert eneste sekund er jo oprigtig talt psykisk syge, og de får ikke den hjælp de behøver pga. religion stadig bliver opfattet som normalt.

Forfatter:  Edward Coke [ 04 okt 2010 20:53 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

de fleste ateister burde tvangsindlægges til at se noget TH Dreyer. navlig "Ordet". men så igen, de ville nok aldrig kunne fatte hvorfor det er det største mesterværk i dansk film. det fik jeg bare lige lyst til at sige.

Forfatter:  ErkendelsensDøre [ 04 okt 2010 21:38 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Ved ikke om du snakker til mig men det virker det som om =]

Jeg kan ikke lige se hvorfor ateister ikke skulle kunne fatte en film, da det er bevist at teister har lavere intelligens.

Forfatter:  HrKnudsen [ 04 okt 2010 21:47 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

ErkendelsensDøre skrev:
Ved ikke om du snakker til mig men det virker det som om =]

Jeg kan ikke lige se hvorfor ateister ikke skulle kunne fatte en film, da det er bevist at teister har lavere intelligens.

Det er jo ret så tilfældigt... Man kan jo ikke basere intelligens, efter noget som folk hele tiden kan ændre? Man skal da basere det på noget som folk har permanent eller noget som alle kommer til at prøve. Som Alder, køn, nationalitet osv.

Forfatter:  Edward Coke [ 04 okt 2010 22:44 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

det har ikke noget med intelligens at gøre og det var ikke henvendt til dig

Forfatter:  Odden [ 05 okt 2010 02:51 ]
Titel:  Re: Hvad er filosofi?

Bare lige kort til Erkendelsens Døre: Filosofi betyder ikke søgen efter viden, men kærlighed til viden. Blot en nuance, men en lidt vigtig en imo.
Og religion eliminerer ikke nødvendigvis evolutionsteorien, blot fordi nogle fanatiske kristne politikere i USA mener det.
Religion har bidraget til masser af kulturgods, viden, visdom, samt en prosaisk demonstration af, hvad mennesket kan. Læs åndshistorien, så vil du se det.
Din holdning til det religiøse lader til at være enormt begrænset af fordomme, vel og mærket bekræftet af de negative sider man kan se, men de sider er ikke alt, og de er, imo, blot en lille del af hele religionsspektret.

Side 4 af 6 Alle tider er UTC + 1 time [DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/